Får du en SPF-fejl når du prøver at sende email til mig? Læs her hvad du kan gøre.

Curriculum vitae

Fulde navn: Ole Vedel Villumsen Civilstand og familie: Gift; 2 børn, 7 og 9 år
Alder: 56 år Statsborgerskab: Dansk, EU

 

It og datalogi Musik og cembalospil

It

Profil: Skarp, agil, erfaren, nysgerrig og alsidig systemudvikler med et stærkt greb om Java og objektorientering. God til kundesamarbejde, design, programmering og automatisk og manuel test; erfaren med idriftsættelse og application management. Meget erfaren med sikkerhedsløsninger og applikationsovervågning og med systemer til banker, landbrug og landbrugsøkonomi, offentlig transport, nummeroplysning og billetsalg. Erfaren med høje krav til sikkerhed, fortrolighed og driftsstabilitet. Erfaren underviser i it-fag.

Nøglekvalifikationer: Java SE og EE. SQL. Objektorientering (OOA, OOD, OOP). Agil og risiko-orienteret softwareudvikling. Teknisk dokumentation. Kundesamarbejde. Undervisning.

Erhverserfaring

Jan 2016– Udvikler hos CLC bio
2012–19 Lægdommer (domsmand og nævning) ved Retten i Århus
Sept–dec 2015 Arbejdsløs, arbejdssøgende.
Rådgivningsforløb om jobsøgning hos AS3 og ballisager. Diverse kurser. Orgel-akkompagnatør i koncert med Aarhus Barokkor.
Aug 2013–aug 2015 „IT Developer“ ved Danske Bank, afdelingen for sikkerhedsløsninger (login, signering).
 • Udvikling og dokumentation af PGP-kryptering og -signering af filer fra erhvervskunder. Java 7, MQ, SQL, Spring Framework 3, Maven 2, Eclipse.
 • Videreudvikling af integration med NemID og diverse mindre udviklingsopgaver. Scrum og Kanban. PL/I, C#, Visual Studio, SQL og hjemmeudviklede værktøjer.
 • Support af omfattende produktportefølje.
Kursus Gemini Prototype april 2014 (Gemini er bankens egetudviklede udviklingsmiljø til hjemmesideudvikling mm.). Kursus Mainframe og PL/I marts 2015.
Feb 2010–jul 2013 Systemudvikler, „System Developer“, ved Nets.
 • Udvikling af applikationsspecifik driftsovervågning af NemID og præsentation på web (link kommer). Kravspecifikation sammen med brugere, arkitektur, design, programmering, test og installation. Java 6, JUnit 4, Spring Framework 3.0, Maven 2, Eclipse, Tomcat 6, JSP, JFreeChart, CeWolf 1.1, Firebug, FindBugs, (Open)LDAP, Cygwin, Zenoss, SubVersion.
 • Forvaltning og vedligeholdelse af IBSS, Internet Banking Security System, hjertet af NemID. HP System Manager 7. Java 5 og 6, Eclipse, DB2 og SQL-procedurer, SAS EDW, DBVisualizer og AQT, awk, z/OS og TSO (ISPF, SPUFI, JCL), hjemmeudviklede værktøjer.
 • Overdragelse af alt til vores søster-udviklingsafdeling i Ballerup.
 • Kurser: Mainframe og ISPF efterår 2010? Personlig effektivitet og tidsstyring ved Trine Kolding april 2012. Sikker kodning ved nSense maj 2012. Implementing Domain Driven Design med Vaughn Vernon arrangeret af Tigerteam april 2013.
Sept 2007–dec 2009 It-arkitekt ved IBM Danmark A/S.
Udvikler på Ø90, økonomisystem til dansk landbrug. Kundesamarbejde, kravstyring, design med fokus på genbrug, unittest, programmering, teknisk og kunderettet dokumentation, kontaktperson til driften. Typisk den på holdet der fik de tungeste og mest komplekse udviklingsopgaver. Værktøjer: CORBA og VisiBroker; QualiWare Lifecycle Manager (QLM); Java, IntelliJ IDEA, Eclipse; Borland Delphi og Object Pascal; hjemme-udviklet framework; DB2 og SQL; DBVisualizer; SubVersion. Kursus Architectural Thinking september 2008. Barselsorlov dec 2008–maj 2009.
Maj 2006–aug 2007 „Software Engineer/Developer“ ved BTSLogic Europe ApS (nu VoodooVox).
Udvikling af ny generation af telefonnummeroplysningssystem, herunder flytning fra MySQL til Oracle RAC. Udvikling af „data manager“, program til import af data, oversættelse og konvertering til vores format. Udvikling af dataudveksling via E.115 version 1 og 2: OOA, arkitektur, OOD, teknisk dokumentation. Integration fra J2EE til C. Kontaktperson til vores søster-udviklingsafdeling i Islamabad, Pakistan. Værktøjer: Java, Enterprise Java Beans 2 og 3, JSP, JavaServer Faces, Oracle JDeveloper, JBoss, JasperReports, NetBeans, JUnit, MySQL Cluster, JNI og andre. Barselsorlov sept 2006–jan 2007.
Sep 2002–apr 2006 Adjunkt i informationsvidenskab ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.
Underviste i Programmering og systemudviking (bl.a. Java, Eclipse, Contextual Design, Unified Process, UML) og i Design af systemer til mobile og håndholdte enheder. Vejleder for specialer i data warehousing, eXtreme Programming, content-management-systemer og udvikling af „casual games“. Forskede i
 • undervisning i objektorienteret programmering
 • computer-støtte til undervisning i billedanalyse
 • brug af agenter fra kunstig intelligens i computerspil.
Medlem af Scandinavian Pedagogy of Programming Network.
Nov 2001–aug 2002 Ledig, arbejdssøgende; i mellemtiden cembalist i kirkekoncerter med Ensemble Spumante og Villumsens Baroktrio.
Jan 1998–okt 2001 Systemkonsulent ved WM-data eSolutions A/S (i starten WM-data Consulting A/S; nu Logica).
 • Udviklede økonomimodulet af Bedriftsløsning 3 til landbruget under anvendelse af Borland Delphi. Også databaseadministration, kodeinspektion og test. Systemet kører på Windows 95 og på to databasestyresystemer, Microsoft Access og Oracle.
 • Systemudvikler på STADS, studieadministrativt system til de højere læreanstalter, programmeret i Oracle’s SQL*Forms og PL/SQL. Erfaring med installation på Unix og VMS.
 • I to år systemudvikler (og supporter) på MUSIC-Billet, et avanceret billetsystem til kulturinstitutioner (teatre, koncertsale, ishockeystadions). Bl.a. udvikling af en "krypteret stregkode" på billetter mhp. email-billetter og billetkontrol. MUSIC-Billet bygger på en Ingres-database der kører på Unix og Windows NT. Udvikling af web-baserede rapporter; XML, XSLT, HTML, CSS. Kernen af klient-delen er programmeret i CA-OpenROAD og kører på Windows 95, 98, NT og 2000. Jeg har også kodet en del C++ i tilknytning til projektet, bl.a. dataudveksling via TCP.
 • Deltager i COT, Center for Objektteknologi. Forskning i tilgang fra objektorienterede programmeringssprog til relationelle databaser. Programmerede i Java og SQLJ, lidt JDBC.
Mar 1996–dec 1997 Systemudvikler ved TR-Partner A/S (nu Trapeze Group Europe A/S).
Udviklede objekt-orienterede, administrative client-server-systemer til Windows og Oracle. Anvendelserne var til køreplanlægning og andre formål indenfor kollektiv trafik, bl.a. implementation af en korteste-vej-algoritme mellem adresser på Sjælland. Programmerede i C++ og PL/SQL. Fra juli 1997 databaseadministrator (databasedesignansvarlig) på TR-Bus, firmaets største system. Underviste i C++ hos SuperUsers.
Feb 1992–feb 1996 Fondslønnet videnskabelig medarbejder/Kandidatstipendiat/Uddannelsesorlov
Licentiatstudium, se under uddannelse nedenfor.
Instruktor i Programmering 2 (datalogi, Aarhus Universitet), for to hold i efteråret 1992 og for ét hold i efteråret 1994.
Aug 1995 Lingohaj, vejleder for eksamensprojekter på Space Invaders
1990–1992 Censor, medlem af censorkorpset ved datanomuddannelsen.
Censor i objektorienteret programmering og i databasesystemer.
Aug 1990–jan 1992 Ansættelser som ekstern lektorvikar, adjunktvikar og timelærer ved Institut for informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus og handelsskoler. Forskede i multimedier. Underviste i datamatarkitektur, databasesystemer, programmering, objektorienteret programmering og systemkonstruktion.
Feb 1988–jun 1990 Datamatikerlærer (adjunkt) ved Århus Købmandsskole.
Underviste i brugerorienteret systemudvikling, sproglære, databaser, operativsystemer samt multiprogrammering på datanomuddannelsen.
Andre aktiviteter: Vejledning af hovedopgaver. Ledelse af studiekredse. Administration (skemalægning, referatskrivning m.m.). To dages seminar om interaktive medier i undervisningen (april 1988). Handelsskolepædagogikum (bestået marts 1990).
1981–86 Diverse programmeringsjobs samt et instruktorat ved Aarhus Universitet og RECAU/uni•c.
Grænseflade fra vektorgrafisk pakke til rastergrafisk udstyr (Pascal); tekstbehandling af bøger (TEX), specialprogrammer til kirkehistorisk forskning (Pascal, Sort/Merge). Hovedsagelig en-persons-projekter, nogle af eksperimentelt tilsnit.
Aug 1985 Gruppesekretær (referent) på konferencen Development and Use of computer-based Systems and Tools i Århus.

Publikationer

David Madigan, C. Richard Chapman, Jonathan Gavrin, Ole Villumsen & John Boose: Repertory Hypergrids: An Application to Clinical Practice Guidelines. I European Conference on Hypermedia Technology 1994 Proceedings. ACM Press 1994. Side 117–125. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=192785

David Madigan, C. Richard Chapman, Jonathan Gavrin, Ole Villumsen & John Boose: Repertory Hypergrids for Large-Scale Hypermedia Linking. I International Journal of Human-Computer Studies, Volume 43, Issue 3Ê(September 1995). Side 465–481.

Ole Vedel Villumsen: Tools for Stored Interactive Multimedia. Thesis submitted for the PhD degree. PB–508, Datalogisk Afdeling, Aarhus Universitet 1996. (For) kort resumé. Pdf-udgave. Postscript-udgave.

Aino Cornils, Johnny Olsson og Ole Vedel Villumsen: Mønstre — en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre. Centre for Object Technology report COT/4–07, juli 1999. http://www.cit.dk/COT/reports/reports/Case4/07-v2.2/cot-4-07-v2.2.pdf

Uddannelse

Aug 1992–aug 1996

Licentiatstudium i værktøjer til håndtering af lagrede interaktive multimedier ved Datalogisk Afdeling, Aarhus Universitet.

Kurser:

Udlandsophold: University of Washington og Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA, sep 1993–mar 1994.

Afhandling: Tools for Stored Interactive Multimedia.

Opnåede den naturvidenskabelige licentiatgrad, Ph.D., den 23. august 1996.

Sep 1979–jan 1987 Uddannelse ved Aarhus Universitet til cand.scient. med hovedfag i datalogi og 1. del med bifag i datalogi og bifag i musik.
Speciale i systemarbejde: Anvendelse af EDB i Arbejdsformidlingen, specielt med henblik på formidlingsopgaver (AF-MATCH).

Musik

Profil: Jyllands bedste amatørcembalist. Speciale: Basso continuo (generalbas, akkompagnement).

Du kan læse mere om mine aktiviteter som amatørmusiker på min musik-hjemmeside.

2007– Fast akkompagnatør for Aarhus Barokkor. Medvirket i 20 koncerter (pr. september 2015).
Skriver ofte egen stemme med Lilypond.
Nov 2014 Cembalist ved to koncerter med fire sangsolister, Højbjergkoret og fem musikere.
Juli 2009 og juli 2010 Cembalist hhv. organist som den ene halvdel af Duo gioco ved solnedgangsmusik i Venø Kirke
Apr 2007 Solocembalist ved passions-musikgudstjeneste i Hasle Kirke med cembalo-musik af J.S. Bach
Dec 2002 og dec 2006 Cembalist, organist og til dels arrangør ved tre julekoncerter med Canterinokoret
Juli og nov 2005 Cembalist ved to kirkekoncerter sammen med Mona Holm, sopran, og Jakob Pedersen, tenor
Jan 2002–okt 2003 Cembalist ved tre kirkekoncerter med Villumsens Baroktrio
2002 og feb 2003 Cembalist ved to kirkekoncerter med det daværende Ensemble Spumante
Jun 2000–feb 2001 Cembalist ved syv opførelser af Vibe Mejlhedes Regnbuerejsen for soli, kor og tre musikere
Jan–apr 1991 Timelønnet pianist ved Ildfuglen, scene for eurytmi og eurytmiuddannelse, Århus
Dec 1986–nov 1987 Klubassistent i ungdomsklubben Klub 82 i Gellerup. Stod for musikalsk sammenspil (rock).
Sep 1981–jun 1985 Bifagsstudium i musikvidenskab ved Aarhus Universitet

Jeg udgiver lidt noder på nettet. Følg links’ene fra http://imslp.org/wiki/Category:Villumsen,_Ole_Vedel.

Hjem


Webmaster: Ole V. Villumsen. Tilbagemeldinger modtages med tak.