Ole Vedel Villumsen • Moesgård Allé 12 • 8320 Mårslet

herreborg.og.vedel@get2net.dkhttp://hjem.get2net.dk/hv/ • 86 27 29 26

 

 

 

 

 

Århus, 25. januar 2007

 

 

Pressemeddelelse

Århusianeren i grundlovssagen om Irakkrigen

 

 

Når den sag som 26 danskere har anlagt imod statsminister Anders Fogh Rasmussen om Irakkrigen, går i gang ved Østre Landsret den 29. januar, er der også en århusianer blandt sagsøgerne. Ole Vedel Villumsen på Langballe Bakke mellem Højbjerg og Beder er en af de 26 sagsøgere, der mener at Danmarks deltagelse i Irakkrigen er i strid med Grundloven.

 

Ole Vedel Villumsen, 47 år, er indfødt århusianer og opvokset i Højbjerg. Han arbejder til daglig som systemudvikler i et it-firma i Risskov. I sin fritid spiller han musik. Ole Vedel Villumsen er gift og far til en datter på 1 år.

 

Om sin begrundelse for at være med til at anlægge sagen siger Ole Vedel Villumsen: „Krig er altid ulykkelig. Desværre kan en dom ikke vække døde til live eller på anden måde gøre krigens ulykke ugjort. Men ved at få fastslået at denne angrebskrig er ulovlig, kan vi forhåbentlig gøre det umuligt eller meget vanskeligt for en regering at drage Danmark ind i en eventuel kommende angrebskrig, f.eks. mod Iran eller Nordkorea.“

 

Danmarks nuværende grundlov blev vedtaget ved en folkeafstemning i 1953. Det er sagsøgernes opfattelse at den blev til i efterkrigstidens ønske om at undgå krig og derfor indeholder eller i hvert fald underforstår at Danmark ikke kan gå i krig undtagen ved angreb på riget eller danske styrker samt ved FN-beslutning.

 

I første omgang skal landsretten dog her i januar og februar ikke beskæftige sig med selve grundlovs­sagen, men med om de 26 sagsøgere har ret til at føre den, om de har en retlig interesse i sagen, som det hedder. „Jeg indrømmer at jeg ikke forstår hvorfor kammeradvokaten har forlangt dette spørgsmål behandlet særskilt“, udtaler Ole Vedel Villumsen; „det betyder jo at sagen kommer til at tage meget længere tid og at statsministeren kommer til at have den hængende over hovedet i mange år og også op til næste folketingsvalg“.